Kuldīgas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

20 / 20

: 15

: 4

: 11

* .
1. Taiga Lasmane 3 0 18 1.
5. Vēsma Švinberga 3 0 18 2.
2. Antra Treide 2 0 17 3.
3. Vizma Petrēvica 2 0 17 4.
4. Ilva Ivaska 2 0 17 5.
.

*

.