Liepāja

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

21 / 21

: 45

: 13

: 32

* .
1. Taiga Lasmane 12 1 56 1.
2. Antra Treide 9 1 53 2.
3. Vizma Petrēvica 8 1 52 3.
4. Ilva Ivaska 8 1 52 4.
5. Vēsma Švinberga 7 2 50 5.
.

*

.