Rojas novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 2

: 2

: 0

* .
1. Taiga Lasmane 2 0 4 1.
2. Antra Treide 1 0 3 2.
3. Vizma Petrēvica 1 0 3 3.
4. Ilva Ivaska 1 0 3 4.
5. Vēsma Švinberga 1 0 3 5.
.

*

.