Brocēnu novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

4 / 4

: 4

: 2

: 2

* .
1. Taiga Lasmane 2 0 6 1.
2. Antra Treide 2 0 6 2.
3. Vizma Petrēvica 2 0 6 3.
4. Ilva Ivaska 2 0 6 4.
5. Vēsma Švinberga 2 0 6 5.
.

*

.