PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 23

: 15

: 8

1. Nellija Kleinberga 8 3
10. Aidis Herings 4 1
14. Juris Levics 5 2
11. Arvis Leinbergs 3 2
5. Normunds Vilnītis 2 2
9. Dzintars Legzdiņš 2 2
13. Liene Anševica 2 2
2. Inita Bišofa 2 3
4. Raimonds Kalniņš 1 2
6. Aija Raudiņa 1 2
8. Līga Stendze 1 2
16. Zigrīda Krauze 1 2
12. Jānis Sergejenko 0 2
15. Arvīds Kinstlers 1 3
3. Arnis Zekunde 0 3
7. Ingemars Harmsens 2 5
.

.