Nellija Kleinberga
Latvijas Reģionu Apvienība

Nellija Kleinberga

sieviete

1964

Skrundas novads

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Latvijas Universitāte 2001 sociālo zinātņu maģistrs
2. augstākā J.Vītola Latvijas Valsts Konservatorija 1991 kultūrizglītības darba spec., svētku organizators, režisors
3. vidējā Rīgas Kultūras uz izglītības darbinieku Tehnikums 1984 dramatiskā kolektīva vadītājs1. SKRUNDAS NOVADA DOME priekšsēdētāja
2. SKRUNDAS TV SIA kapitāldaļu turētāja pārstāvis
3. KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS priekšsēdētāja vietniece
4. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniece.

.