LUTRIŅU KLUBS
Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 26

: 15

: 11

14. Juris Levics 6 3
11. Arvis Leinbergs 3 2
1. Nellija Kleinberga 4 4
2. Inita Bišofa 1 1
7. Ingemars Harmsens 4 4
10. Aidis Herings 4 4
12. Jānis Sergejenko 3 3
13. Liene Anševica 1 1
4. Raimonds Kalniņš 1 2
8. Līga Stendze 1 2
3. Arnis Zekunde 0 2
5. Normunds Vilnītis 0 2
6. Aija Raudiņa 0 2
9. Dzintars Legzdiņš 0 2
15. Arvīds Kinstlers 1 3
16. Zigrīda Krauze 0 3
.

.