PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE
Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 26

: 11

: 15

4. Raimonds Kalniņš 4 1
1. Nellija Kleinberga 4 2
9. Dzintars Legzdiņš 2 0
8. Līga Stendze 1 0
11. Arvis Leinbergs 1 0
6. Aija Raudiņa 1 1
7. Ingemars Harmsens 0 0
12. Jānis Sergejenko 0 0
14. Juris Levics 0 0
15. Arvīds Kinstlers 0 0
3. Arnis Zekunde 0 1
5. Normunds Vilnītis 0 1
13. Liene Anševica 0 1
16. Zigrīda Krauze 3 4
2. Inita Bišofa 0 2
10. Aidis Herings 0 2
.

.