PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS"
Dūmu iela 1, Jēkabpils

1. "Latvijas attīstībai"

: 17

: 14

: 3

1. Vladimirs Reskājs 11 0
4. Laila Pole 2 2
2. Mārtiņš Vadzis 0 1
3. Elita Sproģe 0 1
6. Artūrs Toms Plešs 1 2
8. Māris Beķers 0 1
9. Raivis Grandāns 0 1
10. Linda Žukovska 0 1
5. Zane Šūmakere 0 2
11. Ksenija Vēze-Veise 0 2
12. Edgars Upenieks 0 2
7. Naira Frijāre 0 3
13. Toms Krastenbergs 0 3
14. Zane Muceniece 0 3
.

.