Laila Pole
"Latvijas attīstībai"

Laila Pole

sieviete

1975

Jēkabpils

Nav norādīta

precējusies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Daugavpils Universitāte 2004 sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
2. augstākā Biznesa Vadības koledža 2001 jurista palīga kvalifikācija
3. vidējā Jēkabpils Agrobiznesa koledža 1998 vidējā profesionālā izglītība un bilancspējīga grāmatveža kvalifikācija1. SIA "Laila P" valdes locekle
2. SIA "LP Consalting" valdes locekle
3. Latvijas Republikas 11. Saeima Saeimas deputāta palīgs.

.