SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 11

: 5

: 6

7. Naira Frijāre 2 0
9. Raivis Grandāns 2 0
1. Vladimirs Reskājs 1 0
2. Mārtiņš Vadzis 1 0
3. Elita Sproģe 1 0
4. Laila Pole 1 0
5. Zane Šūmakere 1 0
8. Māris Beķers 1 0
10. Linda Žukovska 1 0
11. Ksenija Vēze-Veise 1 0
12. Edgars Upenieks 1 0
13. Toms Krastenbergs 1 0
6. Artūrs Toms Plešs 1 1
14. Zane Muceniece 1 1
.

.