TUKUMA 2. VIDUSSKOLA
Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 12

: 9

: 3

2. Edgars Zalāns 3 0
6. Arnis Krauklis 3 0
1. Aigars Kalvītis 5 3
12. Raimonds Šteinerts 2 0
3. Vinets Veldre 1 0
15. Pēteris Goba 1 0
4. Guntis Gelpers 0 0
16. Lelde Sutena 0 0
5. Arvīds Zvirbulis 0 1
7. Udo Pērsis 0 1
8. Ainārs Arnītis 0 1
9. Imants Silavs 0 1
10. Gaida Avotiņa 0 1
11. Zigurds Rancāns 0 1
13. Juris Lazdāns 0 1
14. Aldis Žaludka 0 1
.

.