Aldis Žaludka
Partija "Vienoti Latvijai"

Dati ir izņemti no publiskās interneta vides!

.

.