PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 3

: 1

: 2

11. Jekaterina Pūrīte 1 0
1. Jānis Straume 0 0
2. Dzintra Mirdza Reisa 0 0
3. Nauris Rolavs 0 0
4. Jānis Kazāks 0 0
5. Inese Grigoruka 0 0
6. Mihails Pietkevičs 0 0
7. Zane Ģierte 0 0
8. Artūrs Marauskis 0 0
9. Jānis Riežnieks 0 0
10. Andulis Vitte 0 0
12. Aleksandrs Bogdanovs 0 0
13. Jānis Ratnieks 0 0
14. Eduards Rubīns 0 0
.

.