Eduards Rubīns
Partija "Vienoti Latvijai"

Eduards Rubīns

vīrietis

1981

Ventspils

Nav norādīta

precējies

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā RSEBAA 2007 Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadība
2. augstākā Ventspils Augstskola 2004 Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē ar specializāciju mārketingā1. "Nord Natie Ventspils Terminals" SIA Komercdarbības speciālists
2. "Vision Express" SIA Optiķis.

.