PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "AUSEKLĪTIS"
Dūmu iela 1, Jēkabpils

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 7

: 3

: 4

1. Aigars Kalvītis 2 1
6. Arnis Krauklis 1 0
10. Gaida Avotiņa 1 0
15. Pēteris Goba 1 0
4. Guntis Gelpers 0 0
5. Arvīds Zvirbulis 0 0
7. Udo Pērsis 0 0
8. Ainārs Arnītis 0 0
9. Imants Silavs 0 0
11. Zigurds Rancāns 0 0
12. Raimonds Šteinerts 0 0
13. Juris Lazdāns 0 0
14. Aldis Žaludka 0 0
16. Lelde Sutena 0 0
2. Edgars Zalāns 0 1
3. Vinets Veldre 0 1
.

.