PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov.

13. No sirds Latvijai

: 15

: 5

: 10

1. Ringolds Balodis 4 0
6. Jānis Neimanis 2 0
2. Daiga Kalniņa 1 0
3. Guntis Rolis 1 0
4. Māris Nagla 1 0
7. Pēteris Kolāts 1 0
12. Jānis Veips 1 0
5. Natālija Magazeina 0 0
8. Juris Jaunzems 0 0
9. Iveta Tumaščika 0 0
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 0
11. Sandis Bārdiņš 0 0
13. Inese Lagzdiņa 0 0
.

.