RUŽINAS BIBLIOTĒKA
Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov.

13. No sirds Latvijai

: 16

: 9

: 7

1. Silvija Šimfa 3 0
9. Valentīna Lazovska 3 0
2. Anita Petrova 2 0
4. Skaidrīte Grigale 2 0
3. Valentīna Šabuņeviča 1 0
6. Anžela Dubovska 1 0
5. Raimonds Nipers 0 0
7. Anatolijs Romaņuks 0 0
8. Jānis Dārziņš 0 0
10. Romualds Maculevičs 0 0
11. Natālija Tautkusa 0 0
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 0
13. Eduards Grubevičs 0 0
14. Andrejs Kitovs 0 0
15. Ilgvars Ugars 0 0
16. Leonīds Kaļiņins 0 0
.

.