DRICĀNU KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.

13. No sirds Latvijai

: 39

: 19

: 20

1. Silvija Šimfa 12 2
4. Skaidrīte Grigale 10 3
2. Anita Petrova 9 3
9. Valentīna Lazovska 9 3
3. Valentīna Šabuņeviča 5 2
5. Raimonds Nipers 5 2
8. Jānis Dārziņš 5 3
15. Ilgvars Ugars 4 2
6. Anžela Dubovska 4 3
10. Romualds Maculevičs 4 3
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 3 2
14. Andrejs Kitovs 4 3
16. Leonīds Kaļiņins 4 3
7. Anatolijs Romaņuks 3 3
11. Natālija Tautkusa 3 3
13. Eduards Grubevičs 3 3
.

.