PAGASTA ĒKA
Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.

13. No sirds Latvijai

: 30

: 11

: 19

4. Skaidrīte Grigale 5 0
2. Anita Petrova 3 0
3. Valentīna Šabuņeviča 2 0
9. Valentīna Lazovska 2 0
5. Raimonds Nipers 0 0
6. Anžela Dubovska 0 0
7. Anatolijs Romaņuks 0 0
8. Jānis Dārziņš 0 0
10. Romualds Maculevičs 0 0
11. Natālija Tautkusa 0 0
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 0
13. Eduards Grubevičs 0 0
14. Andrejs Kitovs 0 0
15. Ilgvars Ugars 0 0
16. Leonīds Kaļiņins 0 0
1. Silvija Šimfa 1 3
.

.