ROŽKALNU PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS
Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov.

13. No sirds Latvijai

: 13

: 7

: 6

1. Silvija Šimfa 5 1
9. Valentīna Lazovska 4 0
4. Skaidrīte Grigale 4 1
5. Raimonds Nipers 3 1
8. Jānis Dārziņš 3 1
2. Anita Petrova 2 1
3. Valentīna Šabuņeviča 2 1
6. Anžela Dubovska 2 1
7. Anatolijs Romaņuks 2 1
10. Romualds Maculevičs 2 1
11. Natālija Tautkusa 2 1
13. Eduards Grubevičs 2 1
15. Ilgvars Ugars 2 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 2 2
14. Andrejs Kitovs 2 2
16. Leonīds Kaļiņins 2 2
.

.