NOVADA DOME
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

13. No sirds Latvijai

: 25

: 6

: 19

8. Jānis Dārziņš 3 1
16. Leonīds Kaļiņins 3 1
4. Skaidrīte Grigale 3 2
13. Eduards Grubevičs 2 1
6. Anžela Dubovska 2 2
7. Anatolijs Romaņuks 2 2
10. Romualds Maculevičs 2 2
14. Andrejs Kitovs 2 2
15. Ilgvars Ugars 2 2
1. Silvija Šimfa 2 3
5. Raimonds Nipers 2 3
9. Valentīna Lazovska 1 2
11. Natālija Tautkusa 1 2
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 2
2. Anita Petrova 1 3
3. Valentīna Šabuņeviča 1 3
.

.