SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu nov.

13. No sirds Latvijai

: 23

: 11

: 12

4. Skaidrīte Grigale 7 2
9. Valentīna Lazovska 3 2
8. Jānis Dārziņš 1 3
1. Silvija Šimfa 1 4
2. Anita Petrova 0 4
3. Valentīna Šabuņeviča 0 4
5. Raimonds Nipers 0 4
6. Anžela Dubovska 0 4
7. Anatolijs Romaņuks 0 4
10. Romualds Maculevičs 0 4
11. Natālija Tautkusa 0 4
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 4
13. Eduards Grubevičs 0 4
14. Andrejs Kitovs 0 4
15. Ilgvars Ugars 0 4
16. Leonīds Kaļiņins 0 4
.

.