GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS
Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov.

13. No sirds Latvijai

: 27

: 20

: 7

4. Skaidrīte Grigale 13 1
2. Anita Petrova 6 4
9. Valentīna Lazovska 1 4
11. Natālija Tautkusa 0 4
13. Eduards Grubevičs 0 4
15. Ilgvars Ugars 0 4
1. Silvija Šimfa 2 7
8. Jānis Dārziņš 0 5
10. Romualds Maculevičs 0 5
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 5
14. Andrejs Kitovs 0 5
16. Leonīds Kaļiņins 0 5
7. Anatolijs Romaņuks 0 6
3. Valentīna Šabuņeviča 0 7
5. Raimonds Nipers 0 7
6. Anžela Dubovska 0 7




.

.