KULTŪRAS CENTRS
Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu nov.

13. No sirds Latvijai

: 169

: 84

: 85

7. Anatolijs Romaņuks 39 7
1. Silvija Šimfa 28 5
4. Skaidrīte Grigale 14 4
2. Anita Petrova 11 4
8. Jānis Dārziņš 10 4
9. Valentīna Lazovska 8 4
13. Eduards Grubevičs 4 3
5. Raimonds Nipers 5 5
6. Anžela Dubovska 4 5
11. Natālija Tautkusa 4 5
3. Valentīna Šabuņeviča 6 8
10. Romualds Maculevičs 4 7
15. Ilgvars Ugars 3 7
16. Leonīds Kaļiņins 2 7
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 7
14. Andrejs Kitovs 1 7
.

.