PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov.

13. No sirds Latvijai

: 24

: 20

: 4

9. Valentīna Lazovska 13 4
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 2 4
1. Silvija Šimfa 3 6
4. Skaidrīte Grigale 2 5
11. Natālija Tautkusa 1 4
10. Romualds Maculevičs 1 5
13. Eduards Grubevičs 1 5
14. Andrejs Kitovs 1 5
15. Ilgvars Ugars 1 5
16. Leonīds Kaļiņins 1 5
2. Anita Petrova 1 6
3. Valentīna Šabuņeviča 1 6
5. Raimonds Nipers 1 6
6. Anžela Dubovska 1 6
7. Anatolijs Romaņuks 1 6
8. Jānis Dārziņš 1 6
.

.