PILDAS TAUTAS NAMS
"Ilutas", Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.

13. No sirds Latvijai

: 17

: 9

: 8

1. Silvija Šimfa 4 0
3. Valentīna Šabuņeviča 3 0
2. Anita Petrova 2 0
4. Skaidrīte Grigale 2 0
5. Raimonds Nipers 1 0
8. Jānis Dārziņš 1 0
9. Valentīna Lazovska 4 3
6. Anžela Dubovska 1 1
7. Anatolijs Romaņuks 1 1
10. Romualds Maculevičs 1 1
11. Natālija Tautkusa 1 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 1
13. Eduards Grubevičs 1 1
14. Andrejs Kitovs 1 1
15. Ilgvars Ugars 1 1
16. Leonīds Kaļiņins 1 1
.

.