CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS
"Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ciblas nov.

13. No sirds Latvijai

: 23

: 21

: 2

9. Valentīna Lazovska 11 4
4. Skaidrīte Grigale 5 3
7. Anatolijs Romaņuks 2 0
1. Silvija Šimfa 1 2
8. Jānis Dārziņš 1 2
13. Eduards Grubevičs 1 2
14. Andrejs Kitovs 1 2
3. Valentīna Šabuņeviča 0 2
5. Raimonds Nipers 0 2
6. Anžela Dubovska 0 2
10. Romualds Maculevičs 0 2
11. Natālija Tautkusa 0 2
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 2
15. Ilgvars Ugars 0 2
16. Leonīds Kaļiņins 0 2
2. Anita Petrova 1 4
.

.