ATPŪTAS CENTRS
"Atpūtas Centrs", Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.

13. No sirds Latvijai

: 39

: 28

: 11

8. Juris Jaunzems 24 2
1. Ringolds Balodis 9 1
2. Daiga Kalniņa 3 3
3. Guntis Rolis 3 3
13. Inese Lagzdiņa 3 3
4. Māris Nagla 2 3
6. Jānis Neimanis 2 3
9. Iveta Tumaščika 2 3
12. Jānis Veips 3 4
5. Natālija Magazeina 2 4
7. Pēteris Kolāts 2 4
10. Daiga Zipeva-Biumane 2 4
11. Sandis Bārdiņš 2 4
.

.