ĶEPOVAS SAIETU NAMS
"Pagastmāja", Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov.

13. No sirds Latvijai

: 9

: 5

: 4

5. Raimonds Nipers 4 1
1. Silvija Šimfa 0 0
2. Anita Petrova 0 0
3. Valentīna Šabuņeviča 0 0
4. Skaidrīte Grigale 0 0
6. Anžela Dubovska 0 0
7. Anatolijs Romaņuks 0 0
8. Jānis Dārziņš 0 0
9. Valentīna Lazovska 0 0
10. Romualds Maculevičs 0 0
11. Natālija Tautkusa 0 0
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 0 0
13. Eduards Grubevičs 0 0
14. Andrejs Kitovs 0 0
15. Ilgvars Ugars 0 0
16. Leonīds Kaļiņins 0 0
.

.