ANDRUPENES TAUTAS NAMS
Ezernieku iela 3, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov.

13. No sirds Latvijai

: 31

: 18

: 13

5. Raimonds Nipers 15 2
14. Andrejs Kitovs 4 2
6. Anžela Dubovska 3 2
8. Jānis Dārziņš 3 2
9. Valentīna Lazovska 3 2
10. Romualds Maculevičs 3 2
11. Natālija Tautkusa 3 2
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 3 2
13. Eduards Grubevičs 3 2
15. Ilgvars Ugars 3 2
16. Leonīds Kaļiņins 3 2
7. Anatolijs Romaņuks 4 4
2. Anita Petrova 5 6
1. Silvija Šimfa 6 8
3. Valentīna Šabuņeviča 3 8
4. Skaidrīte Grigale 3 9
.

.