KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov.

13. No sirds Latvijai

: 79

: 43

: 36

5. Raimonds Nipers 16 2
1. Silvija Šimfa 12 2
15. Ilgvars Ugars 10 4
4. Skaidrīte Grigale 6 1
8. Jānis Dārziņš 2 1
3. Valentīna Šabuņeviča 3 3
9. Valentīna Lazovska 2 2
2. Anita Petrova 2 3
6. Anžela Dubovska 2 3
10. Romualds Maculevičs 4 5
11. Natālija Tautkusa 2 3
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 2 3
13. Eduards Grubevičs 1 2
7. Anatolijs Romaņuks 1 3
14. Andrejs Kitovs 1 3
16. Leonīds Kaļiņins 1 4
.

.