NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.

13. No sirds Latvijai

: 31

: 16

: 15

1. Silvija Šimfa 10 0
4. Skaidrīte Grigale 3 0
7. Anatolijs Romaņuks 2 0
10. Romualds Maculevičs 3 1
14. Andrejs Kitovs 3 1
2. Anita Petrova 1 0
3. Valentīna Šabuņeviča 2 1
8. Jānis Dārziņš 2 1
9. Valentīna Lazovska 2 1
16. Leonīds Kaļiņins 2 1
5. Raimonds Nipers 1 1
6. Anžela Dubovska 1 1
11. Natālija Tautkusa 1 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 1
13. Eduards Grubevičs 1 1
15. Ilgvars Ugars 1 1
.

.