MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov.

13. No sirds Latvijai

: 12

: 6

: 6

1. Silvija Šimfa 2 2
2. Anita Petrova 2 2
5. Raimonds Nipers 2 2
4. Skaidrīte Grigale 1 2
6. Anžela Dubovska 1 2
7. Anatolijs Romaņuks 1 2
8. Jānis Dārziņš 1 2
9. Valentīna Lazovska 1 2
10. Romualds Maculevičs 1 2
11. Natālija Tautkusa 1 2
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 2
13. Eduards Grubevičs 1 2
14. Andrejs Kitovs 1 2
15. Ilgvars Ugars 1 2
16. Leonīds Kaļiņins 1 2
3. Valentīna Šabuņeviča 1 4
.

.