SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes nov.

13. No sirds Latvijai

: 41

: 19

: 22

3. Valentīna Šabuņeviča 14 0
10. Romualds Maculevičs 3 0
1. Silvija Šimfa 3 1
9. Valentīna Lazovska 3 1
5. Raimonds Nipers 2 1
7. Anatolijs Romaņuks 2 1
2. Anita Petrova 2 2
4. Skaidrīte Grigale 2 2
6. Anžela Dubovska 1 1
8. Jānis Dārziņš 1 1
11. Natālija Tautkusa 1 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 1
13. Eduards Grubevičs 1 1
14. Andrejs Kitovs 1 1
15. Ilgvars Ugars 1 1
16. Leonīds Kaļiņins 1 1
.

.