ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.

13. No sirds Latvijai

: 27

: 10

: 17

1. Silvija Šimfa 6 2
3. Valentīna Šabuņeviča 3 0
7. Anatolijs Romaņuks 4 1
8. Jānis Dārziņš 3 1
4. Skaidrīte Grigale 3 2
5. Raimonds Nipers 2 1
6. Anžela Dubovska 2 1
9. Valentīna Lazovska 2 1
10. Romualds Maculevičs 2 1
16. Leonīds Kaļiņins 2 1
2. Anita Petrova 1 1
11. Natālija Tautkusa 1 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 1
13. Eduards Grubevičs 1 1
14. Andrejs Kitovs 1 1
15. Ilgvars Ugars 1 1
.

.