BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
"Pagastmāja", Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov.

13. No sirds Latvijai

: 47

: 15

: 32

1. Silvija Šimfa 6 2
14. Andrejs Kitovs 4 2
2. Anita Petrova 3 2
8. Jānis Dārziņš 4 3
4. Skaidrīte Grigale 3 3
5. Raimonds Nipers 2 2
11. Natālija Tautkusa 2 2
13. Eduards Grubevičs 2 2
15. Ilgvars Ugars 2 2
9. Valentīna Lazovska 2 3
10. Romualds Maculevičs 2 3
16. Leonīds Kaļiņins 2 3
6. Anžela Dubovska 2 4
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 4
3. Valentīna Šabuņeviča 1 5
7. Anatolijs Romaņuks 2 6
.

.