RUGĀJU NOVADA DOME
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.

13. No sirds Latvijai

: 55

: 23

: 32

2. Anita Petrova 13 1
1. Silvija Šimfa 7 3
8. Jānis Dārziņš 6 2
9. Valentīna Lazovska 4 2
4. Skaidrīte Grigale 5 4
5. Raimonds Nipers 5 4
10. Romualds Maculevičs 2 3
14. Andrejs Kitovs 2 3
15. Ilgvars Ugars 1 2
11. Natālija Tautkusa 1 3
16. Leonīds Kaļiņins 2 4
6. Anžela Dubovska 1 4
13. Eduards Grubevičs 1 4
3. Valentīna Šabuņeviča 2 6
7. Anatolijs Romaņuks 2 6
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 5
.

.