LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE
"Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov.

13. No sirds Latvijai

: 47

: 45

: 2

2. Anita Petrova 45 0
1. Silvija Šimfa 2 6
6. Anžela Dubovska 1 5
8. Jānis Dārziņš 1 5
3. Valentīna Šabuņeviča 1 6
4. Skaidrīte Grigale 1 6
5. Raimonds Nipers 1 6
7. Anatolijs Romaņuks 1 6
9. Valentīna Lazovska 1 6
10. Romualds Maculevičs 1 6
11. Natālija Tautkusa 1 6
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 6
13. Eduards Grubevičs 1 6
14. Andrejs Kitovs 1 6
15. Ilgvars Ugars 1 6
16. Leonīds Kaļiņins 1 6
.

.