LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE
Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

13. No sirds Latvijai

: 30

: 15

: 15

2. Anita Petrova 8 0
4. Skaidrīte Grigale 5 0
8. Jānis Dārziņš 4 0
1. Silvija Šimfa 3 1
10. Romualds Maculevičs 2 1
5. Raimonds Nipers 1 1
6. Anžela Dubovska 1 1
7. Anatolijs Romaņuks 1 1
9. Valentīna Lazovska 1 1
11. Natālija Tautkusa 1 1
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 1
13. Eduards Grubevičs 1 1
14. Andrejs Kitovs 1 1
15. Ilgvars Ugars 1 1
16. Leonīds Kaļiņins 1 1
3. Valentīna Šabuņeviča 0 1
.

.