BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

13. No sirds Latvijai

: 62

: 43

: 19

2. Anita Petrova 22 3
8. Jānis Dārziņš 22 9
1. Silvija Šimfa 8 12
4. Skaidrīte Grigale 5 13
11. Natālija Tautkusa 3 11
15. Ilgvars Ugars 3 11
5. Raimonds Nipers 4 13
6. Anžela Dubovska 1 13
9. Valentīna Lazovska 2 14
10. Romualds Maculevičs 1 13
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 13
13. Eduards Grubevičs 1 13
16. Leonīds Kaļiņins 1 13
14. Andrejs Kitovs 1 14
7. Anatolijs Romaņuks 1 15
3. Valentīna Šabuņeviča 1 16
.

.