BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov.

13. No sirds Latvijai

: 74

: 45

: 29

2. Anita Petrova 30 7
8. Jānis Dārziņš 9 5
1. Silvija Šimfa 9 10
4. Skaidrīte Grigale 6 7
16. Leonīds Kaļiņins 2 4
5. Raimonds Nipers 3 6
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 4
15. Ilgvars Ugars 3 6
14. Andrejs Kitovs 1 5
3. Valentīna Šabuņeviča 1 6
6. Anžela Dubovska 1 6
7. Anatolijs Romaņuks 0 5
9. Valentīna Lazovska 1 6
10. Romualds Maculevičs 0 5
11. Natālija Tautkusa 0 5
13. Eduards Grubevičs 0 5
.

.