BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov.

13. No sirds Latvijai

: 256

: 162

: 94

2. Anita Petrova 113 24
1. Silvija Šimfa 46 21
8. Jānis Dārziņš 32 16
5. Raimonds Nipers 22 19
4. Skaidrīte Grigale 19 25
10. Romualds Maculevičs 11 23
3. Valentīna Šabuņeviča 13 26
7. Anatolijs Romaņuks 12 25
6. Anžela Dubovska 10 24
9. Valentīna Lazovska 10 24
11. Natālija Tautkusa 11 25
13. Eduards Grubevičs 8 23
15. Ilgvars Ugars 9 24
14. Andrejs Kitovs 10 26
16. Leonīds Kaļiņins 11 29
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 7 26
.

.