BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

13. No sirds Latvijai

: 107

: 59

: 48

2. Anita Petrova 45 4
1. Silvija Šimfa 19 7
8. Jānis Dārziņš 8 6
4. Skaidrīte Grigale 10 9
10. Romualds Maculevičs 6 5
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 5 4
7. Anatolijs Romaņuks 3 4
5. Raimonds Nipers 5 7
15. Ilgvars Ugars 4 6
11. Natālija Tautkusa 3 6
14. Andrejs Kitovs 3 6
16. Leonīds Kaļiņins 4 7
9. Valentīna Lazovska 5 9
13. Eduards Grubevičs 2 6
6. Anžela Dubovska 2 7
3. Valentīna Šabuņeviča 2 9
.

.