LIKVIDĒTĀS 8. PAMATSKOLAS ĒKA
Ūdens iela 24, Daugavpils

13. No sirds Latvijai

: 29

: 13

: 16

14. Andrejs Kitovs 6 0
3. Valentīna Šabuņeviča 6 3
1. Silvija Šimfa 5 3
7. Anatolijs Romaņuks 4 3
9. Valentīna Lazovska 3 2
10. Romualds Maculevičs 4 4
2. Anita Petrova 2 3
4. Skaidrīte Grigale 2 3
5. Raimonds Nipers 2 3
6. Anžela Dubovska 2 3
8. Jānis Dārziņš 2 3
11. Natālija Tautkusa 2 3
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 2 3
13. Eduards Grubevičs 2 3
15. Ilgvars Ugars 2 3
16. Leonīds Kaļiņins 2 3
.

.