J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA
Komunālā iela 2, Daugavpils

13. No sirds Latvijai

: 27

: 13

: 14

7. Anatolijs Romaņuks 5 1
1. Silvija Šimfa 3 0
3. Valentīna Šabuņeviča 3 2
4. Skaidrīte Grigale 2 1
5. Raimonds Nipers 1 0
6. Anžela Dubovska 1 0
8. Jānis Dārziņš 1 0
9. Valentīna Lazovska 1 0
10. Romualds Maculevičs 2 1
11. Natālija Tautkusa 1 0
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 1 0
13. Eduards Grubevičs 1 0
14. Andrejs Kitovs 2 1
15. Ilgvars Ugars 1 0
16. Leonīds Kaļiņins 1 0
2. Anita Petrova 1 3
.

.