DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS
Liepājas iela 4, Daugavpils

13. No sirds Latvijai

: 51

: 26

: 25

1. Silvija Šimfa 9 5
10. Romualds Maculevičs 8 5
3. Valentīna Šabuņeviča 7 5
2. Anita Petrova 5 5
14. Andrejs Kitovs 4 4
5. Raimonds Nipers 4 5
7. Anatolijs Romaņuks 5 6
13. Eduards Grubevičs 5 6
8. Jānis Dārziņš 3 5
9. Valentīna Lazovska 4 6
12. Vera Doreiko-Sinkeviča 4 6
4. Skaidrīte Grigale 3 6
6. Anžela Dubovska 3 6
11. Natālija Tautkusa 3 6
15. Ilgvars Ugars 3 6
16. Leonīds Kaļiņins 2 6
.

.