PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE
Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov.

13. No sirds Latvijai

: 28

: 14

: 14

1. Ringolds Balodis 9 1
5. Natālija Magazeina 5 1
3. Guntis Rolis 4 1
4. Māris Nagla 4 1
13. Inese Lagzdiņa 4 1
2. Daiga Kalniņa 3 1
6. Jānis Neimanis 3 1
9. Iveta Tumaščika 3 1
12. Jānis Veips 3 1
7. Pēteris Kolāts 3 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 2 1
8. Juris Jaunzems 2 2
11. Sandis Bārdiņš 2 2
.

.