SMĀRDES PAGASTMĀJA
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 1

: 1

2. Baiba Kņūta 1 0
1. Dace Brimerberga 0 0
3. Anna Naumova 0 0
4. Marita Koha 0 0
.

.