TUKUMA NOVADA DOME
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 1

: 3

4. Marita Koha 1 0
1. Dace Brimerberga 0 0
2. Baiba Kņūta 0 0
3. Anna Naumova 0 0
.

.